ISO 9001 ja 14001 välisaudit

 

 

29. aprillis viis Lloyd's Register EMEA Eesti filiaali läbi Baltic Disci kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimisüsteemi järjekordse välisauditi.

Tegemist oli juhtimissüsteemi järjekordse kontrollvisiidiga, mis viidi läbi vastavalt plaanile. Audit näitas, et juhtimissüsteem vastab jätkuvalt standardite ISO 9001:2008 ja 14001:2004 nõuetele. Auditi käigus teostati tagasivaade sertifitseerimistsüklile ning plaaniti sertifikaadi uuendamise visiit. Auditi käigus mittevastavusi ei avastatud. Soovitus sertifitseerimise jätkuvaks heakskiiduks on antud.