ISO 9001-14001 välisaudit

2-3 detsembrini 2013 viis Lloyd's Register EMEA Eesti filiaal läbi Baltic Disci kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimisüsteemi järjekordse välisauditi.

Tegemist oli juhtimissüsteemi sertifikaadi uuendamisele suunatud kontrollvisiidiga. Vastavad auditid viiakse läbi iga 3 aasta tagant. Eelmine vastav audit toimus 2010. aasta detsembris. Äsjane audit kinnitas, et juhtimissüsteem vastab jätkuvalt standardite ISO 9001:2008 ja 14001:2004 nõuetele. Auditi käigus teostati ka tagasivaade sertifitseerimistsüklile ning plaaniti järgmist visiiti. Auditi käigus mittevastavusi ei avastatud. Soovitus sertifikaadi pikendmiseks on antud.