2012. aasta esialgsed tulemused

Esialgsetel andmetel oli 2012. aasta Baltic Disc  AS-le edukas. Koostööd alustati oluliste uute võtmeklientidega ning mitmendat aastat järjest vähenes pakendita CD/DVD tellimuste maht. Oluliselt kasvas kartongist hinnalisemate pakendite (digipakid jms.) maht. 2012 aastal kasvas Baltic Disci põhitegevuse käive võrrledes 2011. aastaga üle 30%.