Nõuded kujundusfailidele

Kujundusfaile võtame vastu:

 • CD-R/DVD-R-le salvestatuna
 • E-postiga kuini 1MB suurusi kujundusfailide
 • ftp kaudu (üleslaadimisest tuleb teatada e-postile info@balticdisc.ee )

Tehnilised nõuded kujundusfailidele:

 • formaadid *pdf; *ai; *cdr
 • Pildi tihedus 300 dpi
 • Tekstid peavad olema konverteeritud curv-deks (outline)
 • 4-värvi tööde värvid ja pildid peavad olema CMYK (mitte RGB või Lab), must-valged pildid Grayscale
 • Spotvärvide korral peavad olema antud värvide PMS koodid .
 • Tekstide suurus vähemalt 5 pt
 • Jätta lõikevaru (bleed) 3 mm igasse serva
 • Plaadi labeli keskkoht tähistada ristiga (keskmist ava mitte jätta)
 • Kujundusfailid peavad vastama Baltic Disci makettidele
 • CMYK-i värvi % ei tohi olla suurem kui 300% (see aeglustab olulisel määral trükivärvi kuivamist)
 • failid tuleb croppida
 • failidel ei tohi olla maketijooni

Lõikevaru e. bleed - 3mm Kõik trükise formaadini ulatuvad objektid peavad jätkuma 3 mm üle serva, et lõikamise nihetest tingituna ei ilmuks nähtavale valget pinda. Oluline on lõikevaruga arvestada juba kujunduselemente ette valmistades, sest muidu võib midagi olulist saada maha lõigatud. Samuti tuleb jälgida, et olulised lehel olevad elemendid ei asuks servale lähemal kui 3-5 mm.

Valge tekst mustal taustal Sageli kasutatakse taustana mitmevärvi-musta ehk rich black-i, kus mustale on lisatud ka teisi osavärve, sest 100% K- must kipub suurema pinnana liiga hele tunduma. Sellisel juhul muudab pisemgi kokkutrükiprobleem teksti loetamatuks.

Šeriifidega, kursiivis või peeneid jooni kasutava kirja puhul on reeglina miinimumiks 10 pt, šeriifideta kirjal 8 pt. Vältida tuleks 8pt väiksemate valgete (negatiivsete) kirjade kasutamist. Mitmevärvi-musta kasutamisel tuleks koostiseks valida C – 50%; K – 100% või C – 40%; M – 30%; Y – 30%; K – 100%, mis mõlemad tagavad peaaegu maksimaalse saavutatava tumeduse.

Mitmevärvi-mustal taustal oleva valge teksti puhul aitab kokkutrükiprobleeme vähendada ka tekstist taga pool asuv 0,1-0,15mm äärejoon ehk outline mille värviks on ületrükita must (C - 1%; M – 1%; Y – 1%; K – 100%).

Tumedal taustal heledamad kujunduselemendid: Soovitame jälgida, et värvi % erinevused ei oleks liiga väikesed. Näiteks hallide toonide puhul C ja K erinevused 10% võivad väga suure tõenäosusega ofsettrükis praktiliselt kaduma minna. Arvutiekraanil nähtavast sellisetel juhtudel lähtuda ei saa, sest arvutiekraan näitab kujutist (oluliselt) kirkama ja selgemana kui reaalne trükitulemus. Soovitame sellistel juhtudel professionaalsest reprokeskusest tellida enne faili tehasesse esitamist digiproof, et veenduda kujundusidee teostatavuses trükisena. Juhime ka tähelepanu, et laminaat muudab omakorda tulemust. Matt laminaat teeb kujutise tuhmimaks. Läikiv laminaat muudab kujutise tumedamaks tervikuna.

Mitte kasutada mitvevärvimusta väiksemate tekstide ja joongraafika puhul. Mustade tekstide ja objektide puhul, mis asetsevad teiste värviliste objektide peal, tuleb alati kasutada musta ületrükki (overprint). Siis on välistatud väikese möödatrüki võimalus ja musta objekti tagant ei jää vilkuma valget varju (paberit).

Spotvärve sisaldavate tööde puhul tuleb tagada eri värvi objektide väike (kuni 0,1 mm) ülekate (trapping). Palume mitte kasutada kujundusfailides värviprofiile, sest selle tulemusena võivad ette tulla värvide moonutused!

Microsofti Word, Excel, Powerpoint vms kontoritarkvara nagu OpenOffice ei ole mõeldud trükiettevalmistuseks ja nendes programmides tehtud algmaterjal (k.a. nendest failidest tehtud pdf failid) ei ole aktsepteeritavad.