Nõuded masteritele

Füüsilisel infokandjal (CD- või DVD-plaadil) CD/DVD-masterite/algandmete ettevalmistamise ja esitamise nõuded

CD- ja DVD-plaatide tiražeerimisel kliendi edastatud meedialt toimub info kopeerimine 1:1.

Me ei muuda etteantud infot ei enne ega peale laserplaatide tootmisprotsessi. Kliendi poolt etteantud infokandjal ja sellest toodetud stamperil kontrollitakse ainult tehnilisi parameetreid, mitte sisu! See tähendab, et kliendi poolt antud infokandjal kontrollitakse tellimuslehel märgitud formaadi vastavust tegelikkusega (audio, video, ROM), samuti kas sisu on väljaloetav ja sobilik matriitsi valmistamiseks. Füüsilisel infokandjal toodud mastereid eelnevalt ei kuulata, vaadata läbi ega käivitata arvutis.

Kõikide formaatide tehnilised parameetrid on kirjeldatud tehniliste normidega, mida kontrollitakse pressimisel. Vastavus nendele normidele tagab probleemivaba paljundamise ja selle, et informatsioon on loetav kõikide vastavate laserplaadi mängijatega.

Masteritena toodud infol ei kontrollita kunagi sisu terviklikult st. enne tootmise alustamist seda laserplaati ei mängita vastavate mängijatega (nt. CD-audiot ei kuulata CD-audio mängijas, CD-ROM’i ei käivitata ega installita arvutis). Seega nende funktsionaalsust ei jälgita! See omakorda tagab masterplaadi puutumatuse (kriimustusteta ja puhta pinna), mis on stamperi valmistamisel üks olulisemaid nõudeid. Sisu eest vastutab tellija.

CD audio või CD extra masteri esitamisel kas füüsilisel kandjal või image failina peab tellija lisaks esitama info masteril olevate lugude arvu ja plaadi kestvuse kohta minutites ja sekundites.

Masterite esitamine füüsilistel kandjatel:

Üldised nõuded:

Võtame vastu mastereid järgmistes formaatides: DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-ROM , CD-AUDIO, CD-VIDEO, CD-EXTRA, CD-ROM

 1. Kasutage ainult kvaliteetseid ja uusi CD-R ja DVD+/-R plaate (näiteks Ricoh, TDK, Verbatim, Taiyo Yuden)
 2. Plaatidel ei tohi olla kriimustusi, määrdumist ja sõrmejägi
 3. Mastereid tuleb edastada ainult plastkarpides, sest need kaitsevaid plaate paremini
 4. Mastereid soovitame edastada 2-3 eksemplari, et saaksime matriitsi tootmiseks kasutada parimat võimalikku masterit. Soovi korral tagastame ülejäänud masterid
 5. Andmekandjatel ei tohi olla kasutatud kopeerimiskaitset
 6. Masteriks toodud CD-R/DVD-/+R-i ei tohiks taasesitusseadmetes eelnevalt käivitada, sest need võivad kriimustada mastereid
 7. Kasutage CD-R-le ja DVD-R-le salvestamiseks madalaimat võimalikku kiirust
 8. Ärge kasutakse multisession salvestust toorikule
 9. Ärge kasutage CD-RW ja DVD-RW plaate
 10. Plaadile kirjutage ainult spetsiaalse markeriga
 11. Ärge kunagi kirjutage markeriga midagi plaadi data poolele

CD füüsiliseks masteriks on CD-R

Tellimusvormil on kohustuslik ära märkida tellitava toote õige formaat ja jälgida, et ka esitatav master oleks samas formaadis:

CD-ROM: arvutis taasesitatav informatsioon

CD-Audio: Taasaesittava audio mängijates. 2 kanaliga PCM (pulse-code modulation) audio. (Vt: red book)

CD-Extra: CD-audio plaat, millel lisaks CD-audiole omasele 2 kanaliga PCM-audiole ka väikeseformaadiline video, link kodulehele, fotod vms. (Vt. Blue book)

DVD masteri esitamine füüislisel kandjal:

DVD-5, DVD-10 ning 8 cm mini DVD tootmiseks sobivad infokandjad:

 1. DVD-5 ja 8cm mini single layer DVD: DVD-R, DVD+R single layer (4,7 GB)
 2. DVD-10: 2 DVD-R või DVD+R single layer (4,7 GB)

DVD-9 and ja 8 cm mini dual layer tootmiseks sobivad infokandjad:

 1. 1 DVD-R DL (Dual Layer) , DVD+R DL (8,5 GB)
 2. 2 single layer DVD+R-s (4,7GB). Kumbki layer peab olema salvestatud eraldi single layer DVD+/-R-le.
 3. DLT-lintidest sobivad:
  • DLT Tape III
  • DLT Tape IIIXT
  • DLT Tape IV
  • SDLT Tape I

DLT-lintidel peab info olema DDP 2.00, DDP 2.10 või CMF-formaatides.

DVD-9 masteri esitamisel peavad layer 0 ja layer 1 olema eraldi lintidel.

Tellimusvormil on kohustuslik ära märkida tellitava toote õige formaat ja jälgida, et ka esitatav master oleks samas formaadis:

DVD-VIDEO

DVD-AUDIO

DVD-ROM

Nõuded ftp kaudu edastatavatele masteritele:

Aktsepteerime järgmisi image formaate: DDP 2.0, DDP 2.10, ISO, NRG. Soovitav on kaasa lisada MD5 kontrollfail.

Soovitatavad programmid image valmistamiseks: Gear Pro Mastering edition, Nero (9 +), ImgBurN, MagicISO, PowerISO, UltraISO, MagicDisc (freeware)

Kui kasutate muid programme, siis peate sellest Baltic Disci kirjalikult (tellimusvormi lisainfo osas) informeerima, et vältida võimalike moonutusi infos. Vastasel korral ei saa me kvaliteedi eest vastutada.

*Masterplaate ja matriitse hoitakse tehases spetsiaalsetes tingimustes ning neid ei tagastata ega väljastata tellijatele ega kolmandatele isikutele.

 1. DVD-5 and DVD-10 image-failid tuleb saata ISO- või DDP 2.00-formaadis
 2. DVD-9 mõlemad layerid tuleb saata eraldi:
  Layer 0 eraldi ISO või DDP 2.00
  Layer 1 eraldi ISO või DDP 2.00
 3. Audio CD, CD-ROM või DVD-ROM tuleb saata ISO-, DDP 2.00- või NRG-imagena

Masterite / informatsiooni üleslaadimine FTP serverisse

FTP-serveri kasutamisel masterite edastamiseks soovitame järgida allolevaid nõuandmeid:

Kasutage FTP klient-tüüpi programme, näiteks nagu Core FTP vm, mis suudavad andmete ülekandmise katkemisel selle taastada samast kohast, kus see katkes.

Ärge kasutage üleslaadimiseks tavalisi interneti brausereid (Explorer, Firefox vms.)

Keelatud on saadetavate failide nimedes kasutada kirillitsat ja sümboleid (!?+`~#-.\'\"()[]&><^%= )

Soovitame suuri faile (alates 1 GB) ISO-, NRG-, DDP-image (või muu) „pakkida“ kokku arhiivi (*.rar, *.zip) jagades suure faili väiksemateks osadeks. Sel viisil õnnestub image üleslaadimine meie ftp-sse kiiremini ja oht, et sellega muutusi toimuks, on minimiseeritud.

Kasutage Windows operatsioonisüsteemi. Juhul kui kasutate MAC-i siis peavd image-failid olema konverteeritud formaati, mida on võimalik „lugeda“ ja töödelda MS Windows operatsioonisüsteemi kasutavate seadmetega.

Masteri edastamiseks ftp kaudu peate:

 1. Võtma ühendust Baltic Disc müügiosakonnaga (info@balticdisc.ee) või oma kliendihalduriga.
 2. Saama Baltic Disc-i müügiosakonnast vastava serveri kasutajatunnuse ja salasõna
 3. Laadima vastavas formaadis masteri-faili Baltic Disc-i ftp-serverisse
 4. Koheselt teavitama masteri täielikust üleslaadimisest kirjalikult oma kliendihaldurile või Baltic Disc-i müügiosakonda (info@balticdisc.ee) järgmiselt:
 5. Faili täpne nimetus
 6. Projekti formaat ( DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-ROM, CD-AUDIO, CD-VIDEO, CD-EXTRA, CD-ROM), ja üleslaetud image-faili formaat ( DDP, NRG, ISO)
 7. Faili täpne suurus (giga-, kilo-, ja/või megabaitides)

Üle 5-päeva vanused failid kustutatakse serverist automaatselt!

Muul viisil edastamine:

Eraldi audio- või videofaile me ei aktsepteeri. Samuti ei võta me mastereid vastu välistel kõvaketastel, „mälupulkadel” jms andmekandjal.

Võite ka saata meile autooringuta (menüüdeta) DVD-masteri DVD-/+R- või DLT-lintidel. Sellest on võimalik lisatasu eest valmistada nõuetele vastav master.