DVD format

Vid första anblick skiljer sig DVD-skivan (Digital Versatile Disc) inte mycket från CD-skivan. Det finns inte någon skillnad i diameter eller i labeltryck. Men datamängden som skivan kan innehålla skiljer sig mycket. De mest etablerade DVD-tillämpningar är följande.

  • DVD-video: Det här är ett av de mest etablerade DVD formaten idag. DVD-video innehåller mpeg 2 videobild, textar i upp till 32 olika språk och audio i upp till 8 olika språk. Dessutom är det möjligt att använda olika kameravinklar och skapa olika menyer.
  • DVD-ROM: passar för användning i CD-ROM datorer. En viktig fördel är flera gånger större datavolym. DVD-ROM kan användas hos stora kataloger och dataspel.
  • Hybrid DVD: en DVD som förenar olika DVD-format. Till exempel (Video+ROM)
  • DVD-Audio: audio disk som sällan används, med 5.1 kanaler

Datavolymmässigt skiljer sig DVD enligt följande:

  • DVD5: ensidig, 1 lager. Möjlig datavolym max 4,7 GB
  • DVD9: ensidig, 2 lager. Möjlig datavolym max 8,5 GB
  • DVD9: tvåsidig, 2 lager. Möjlig datavolym max 9,4 GB. Ingen DVD label är möjlig. Vid användning bör man vända om disken i spelaren.