ISRC-kod

ISRC (International Standard Recordning Code) är en internationell standard och har tagits fram för att möjliggöra identifikation av ljudinspelningar.

Mer information hittar du här

.