Tillverkningsprocess

 • Premastering
Det är en process under vilken det digitala grundmaterialet kontrolleras och förs till lämpligt format för replikering av CD/DVD (därmed för tillverkning av stamper).
 
Premaster kallas vanligen för master. Den färdiga premastern eller mastern lämnar kunden till fabriken. Master kan vara på fysisk dataenhet eller som en disk-image via ftp.
  
 • Provning
Under provning förvissar man sig om att kundens premaster motsvarar tekniska krav och att den inte innehåller digitala inspelningsfel.
 
Man kontrollerar motsvarigheten av premaster och beställningens format. Vidare testar man också masters på Eclipse tester, som jämför premasters motsvarighet till formatets tekniska krav. På så sätt garanterar man, att disken som replikeras av premastern, kommer att fungera efteråt i respektive spelare.
 
 • Mastering eller tillverkning av stamper (matris)
För industriell tillverkning av laserdisk tillverkar man stamper eller matris, som är negativ av informationen på disken.
 
Vi använder teknologin som kallas glasmaster (Glass master) -
  • Glasdisk som är 240 mm i diameter och 6 mm tjock täcks med ett speciellt ljuskänsligt (fotoresistor) skikt
  • Man sparar premasters information på glasdisken med laser
  • Glasmastern täcks med ett skikt nickel i vakum. Man får en så kallad faderdisk eller positiv
  • Av denna faderdisk tillverkar man i sin tur moderdisk, som är negativ till disken som skall tillverkas och som används i presslinjen för tillverkning av laserskivor. 
 • Pressning av diskar
Vid tillverning av laserskivor med industriell produktion använder man pressmetoden. I presslinjens form lägger man stamper eller matris. Till den stängda formen sprayar man flytande polykarbonat under tryck och vid 360 grader, som tar formen av matris. Formen kyls ner och man får en genomsynlig disk med inspelningen. DVD består av två tunna skivor.
 
 • Metallisering
För att laserstrålen inte ska lysa igenom disken och för att man ska kunna läsa informationen från disken, täcks en sida av disken med aluminium. Vid CD handlar det om en disk. DVD består av två tunna diskar.
 
 • Lackering och limning
För att skydda informationen på CD, täcker man disken med UV-lack, som torkas automatiskt på produktionslinjen.
 
Vid DVD-tillverkning limmar man ihop 2 tunna diskar till en DVD med en speciell UV-lim. All information stannar mellan två limmade diskar, så man behöver inget extra skydd hos på DVD skivor.
 
 • Optisk test
Både CD och DVD produktionslinjen har en automatisk tester, som kontrollerar kvaliteten av diskars spegelyta och separerar bristfälliga diskar.
 
 • Extrakontroll för funktionalitet och kvalitet av inspelningen
Innan labeltryck kontrollerar man tillverkade diskars funktionalitet genom att starta dem i en spelare.
Minst 1-2 diskar från alla projekt testas med Datarius tester, som kontrollerar kvaliteten av inspelningen.
 
 • Labeltryck
Vi utför labeltryck på laserskivor enligt kundens beställning, antingen screentryck (upp till 5 färger) eller offset-tryck (1+4+1).
 
 • Förpackning
Laserdiskar förpackas i förpackningar som kunden har valt ut, och vid behov läggs även plastfilm ovanpå förpackningen. Vid önskemål tillverkar vi även nödvändiga kuvert och klistermärken, så att produkten skall bli uppseendeväckande. Färdig produktion förpackar vi i kartonglådor. Vi markerar lådorna med beställningens uppgifter och leveransadress.