BOD Group

Baltic Disc AS tillhör koncernen BOD Group. BOD kommer från namnet Baltic Optical Disc.

BOD Group är Baltikums största tillverkare av inspelade CD/DVD, MC och Blu-ray skivor.

Idag tillhör koncernens avdelning som tillverkar laserdiskar fabriken UAB BRD i Vilnius, Baltic Disc AS fabrik i Estland och återförsäljare i Riga. BOD Groups marknadsandel i Baltikum är circa 90% av skivor och kassettband som publiceras här.

Idag exporterar BOD Group ungefär 80% av sin produktion. Huvudsakliga destinationsländer för export är: Baltikum, Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien, Polen, Storbritannien och Frankrike.

Trovärdighet inom upphovsrättsligt skydd garanteras med faktumet att båda fabriker har slutit produktionsavtal (Manufacturing Contract) med Nordisk Copyright Bureau.

Båda produktionsenheter har slutit licensavtal med Philips för användning av DVD-teknologi, som gör det möjligt för BOD Group fabriker att sälja sin produktion överallt i Europa. Fabriker, som saknar motsvarande licensavtal får egentligen inte sälja sin produktion i Norden.

År 2005 certifierades det integrerade kvalitet- och miljöledningssystemet i Baltic Optical Discs fabrik i Litauen (idag kallad för UAB BRD) enligt ISO 9001:2001 och ISO 14001:2004 standarder. I Baltic Discs fabrik i Estland ägde certifiering plats under andra hälften av år 2007.

De viktigaste datumen:

  • År 1998 startade Baltikums första produktionslinje för CD med inspelningar i Vilnius.
  • Sedan år 1999 har större delen av de CD som är publicerade i Litauen, Lettland och Estland, tillverkats i Baltic Optical Discs fabrik i Vilnius.
  • I september 2002 öppnade bolaget en ny CD-fabrik i Vilnius.
  • I maj 2005 startades den nyaste produktionslinjen för inspelade DVD-skivor i Vilnius-fabriken.
  • I början av år 2006 öppnades Baltic Discs CD och DVD fabrik i Tallinn, i BOD Groups affärscenter.
  • I slutet av 2006 startades en kompletterande DVD-produktionslinje i vår Tallinn-fabrik med en kapacitet av 33 000 DVD om dygnet och även en offset label-skrivare.
  • I slutet av år 2006 tredubblades produktionskapaciteter i Baltic Optical Discs Vilinus-fabrik (idag kallad för UAB BRD). Man startade 3 universella produktionslinjer för tillverkning av DVDs.
  • I slutet av år 2006 startades tillverkning av CD och DVD-stampers i Baltic Optical Discs Vilnius-fabrik (idag kallad för UAB BRD).
  • I sommaren 2011 startade man Östersjöregionens enda produktionslinje för Blu-ray diskar.