Upphovsrätt

Reproducering av verk, därmed musikverk, regleras av Upphovsrättslagen.
Man får endast reproducera musikverk när man har upphovsmannens tillstånd. Reproducering är när man gör kopior av musikverk på olika skivor (CD, DVD, kassettband mm). Inspelningsrätt av de flesta estniska och utländska musikverk representeras i vår region av Nordisk Copyright Bureau (NCB) i Köpenhamn. I Estland representeras NCB av EAÜ NCB avdelning.

För att spela in musikverk från en redan existerande skiva behövs tillstånd från dennes producent och musikverkets framförare.

Innan lämnande av beställning bör kunden ansöka inspelningstillstånd från STIM/NCB avdelning.

Utländska beställare är skyldiga att ansöka tillstånd från sitt hemlands organisation innan lämnande av beställning. Undantag görs till företagare, som har slutit NCB standardavtal (NCB Standard Contract). Uppgifterna av utländska beställare går genom EAÜ/NCB avdelningen till internationella organisationer som representerar inspelningsrättigheter.