Lämndade av masters

Krav på och lämnande av CD/DVD masters (CD- eller DVD-skivor)
 
Vid replikering av CD- och DVD-skivor från master som kunden har givit till oss sker kopieringen 1:1.

Vi ändrar på inget sätt den lämnade informationen, varken före eller efter laserdiskarnas tillverkningsprocess. Vi kontrollerar bara skivans tekniska parametrar och stamplern som tillverkades av den, inte innehållet! Det betyder att vi bara kontrollerar om formatet på skivan som kunden ger oss, motsvarar beställningen (audio, video, ROM) och om innehållet är läsbart och passande för tillverkning av glasmaster. Vi varken lyssnar eller tittar igenom materialet efter ev. fel, bara tester skivan rent tekniskt.
 
Tekniska parametrar till alla format har beskrivits med tekniska normer som kontrolleras vid pressning. Motsvarar materialet dessa normer försäkrar vi problemfri kopiering och att informationen blir läsbar på alla respektive spelare.
 
Vi kontrollerar aldrig hela informationen som ges till oss på masters. Det betyder att innan påbörjandet av tillverkningen spelar vi inte denna laserdisk i spelare (CD-audio lyssnas inte i CD spelare, CD-ROM startas eller installeras inte i datorn), alltså tar vi inget ansvar till deras funktionalitet! Vilket i sin tur försäkrar masterskivans orördhet (en ren yta utan repor) som är ett av de viktigaste kraven vid tillverkning av glasmaster. Beställaren ansvarar för innehållet.
 
Lämnande av masters på CD/DVD skivor:
Allmänna krav:

 
Vi tar emot masters i följande format: DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-ROM , AUDIO CD, CD-VIDEO, CD-EXTRA, CD-ROM

 • Använd endast högkvalitativa och nya CD-R och DVD+/-R diskar (till exempel Ricoh, TDK, Verbatim, Taiyo Yuden)
 • Det får inte vara repor, smuts eller fingeravtryck på skivorna.
 • Masters lämnas in endast i plastaskar, eftersom de ger bättre skydd.
 • Vi rekommenderar att man lämnar in 2-3 kopior av masters, så att vi kan använda den bästa möjliga mastern för tillverkning av matris. Vid önskemål lämnar vi tillbaka resten av masters.
 • Kopieringsskydd får inte användas på skivorna.
 • Master CD-R/DVD-/+R får inte startas i någon spelare, eftersom dessa apparater kan repa masters.
 • Vid bränning av CD-R och DVD-R använd lägsta möjliga hastighet.
 • Använd inte multisession bränning.
 • Använd inte CD-RW eller DVD-RW skivor.
 • Använd endast marker pennor för att skriva på skivan.
 • Skriv aldrig något på diskens data-sida.

Vid lämnande av CD-R
Man skall ange vid beställning det korrekta formatet av beställd produkt och se till att den inlämnade mastern är i samma format:
CD-ROM: information för dator

Audio CD: Spelbar i audio CD spelare. PCM (pulse-code modulation) audio med 2 kanaler. (se: red book)
CD-Extra: CD-audio skiva, som förutom 2 kanalers PCM audio, också har video, länk till hemsidan, foton eller dylikt
 (se Blue book)
 
Lämnande av DVD masters på fysisk skiva:
 
Lämpliga skivor för tillverkning av DVD-5, DVD-9 och 8 cm mini DVD:

 1. DVD-5 och 8cm mini single layer DVD:  DVD-R, DVD+R single layer (4,7 GB)
 2. DVD 10:  2 DVD-R eller  DVD+R single layer (4,7 GB)

 
Lämpliga skivor för tillverkning av DVD-9 och 8 cm mini dual layer:

 1. 1 DVD-R DL (Dual Layer) , DVD+R DL (8,5 GB)
 2. 2 single layer DVD+R-s (4,7GB). Varje layer skall varra inspelad på separat single layer DVD+/-R.
 3. Lämpliga DLT band: 
  • DLT Tape III
  • DLT Tape IIIXT
  • DLT Tape IV
  • SDLT Tape I

 
Informationen på DLT band skall vara i formatena DDP 2.00, DDP 2.10 eller CMF.
 
Vid lämnande av DVD 9 master skall layer 0 och layer 1 vara på separata band.
 
Man skall ange på beställningsformuläret det korrekta formatet av beställd produkt och se till att den angivna mastern är i samma format:

DVD-VIDEO
DVD-AUDIO
DVD-ROM
 
Krav för masters som lämnas in genom ftp:
 
Vi accepterar följande image format: DDP 2.0, DDP 2.10, ISO, NRG
Rekommenderade program för tillverkning av image: Gear Pro Mastering edition, Nero (vi rekommenderar inte använda äldre än ver 9.), ImgBurN, MagicISO, PowerISO, UltraISO,  MagicDisc (gratisprogram). Vänligen ange tillsammans med image också MD5 sumcheck, så att vi snabbt kan se till att hela image filen har laddats upp korrekt.

Ifall ni använder andra programm, skall ni informera Baltic Disc om det skriftligt (i beställningsformulärets del för ytterligare information), för att undvika förändringar i informationen. Annars kan vi inte ta ansvar för kvaliteten.

*Masters och glasmastern behålls under speciella omständigheter i fabriken och de lämnas inte tillbaka till beställare eller tredje person.

 

 1. DVD-5 och DVD-10 måste skickas i ISO eller DDP 2.00 format
 2. DVD-9: båda lager måste skickas separat som ”image”-filer
  Layer 0: separat som ISO eller DDP 2.00 ”image”-filer,
  Layer 1: också separat i ISO eller DDP 2.00 format.
 3. Audio CD, CD-ROM eller DVD-ROM måste också skickas som ISO eller DDP 2.00 eller som NRG image.


Uppladdning av masters / information via FTP
 
Vid användning av FTP för uppladdning av masters rekommenderar vi, att Ni följer nedanstående råd:
Använd FTP kund-typ program, till exempel Core FTP eller dylikt, som kan – ifall uppladdningen bryts – återuppta den på samma plats som det bröts.
Använd inte vanliga internet browsers (Explorer, Firefox och dylikt) för uppladdning.
Det är förbjudet att använda kyrilliska alfabetet eller symboler (!?+`~#-.'"()[]&><^%= ) i filernas namn.

Vi rekommenderar att packa stora filer (från 1 GB) ISO, NRG eller DDP image (eller annat) till arkiv (*.rar, *.zip) genom att dela den stora filen i mindre delar. På så sätt går det snabbare att ladda upp image till vår ftp och det är inte troligt att några förändringar sker med image filen.

Använd Windows operationssystem. Ifall ni använder MAC, skall image filer vara konverterade till ett format, som går att ”läsa” och bearbeta med Windows.

För att skicka mastern genom ftp måste Ni:
 

 1. Ta kontakt med Baltic Discs försäljningsavdelning (sales@balticdisc.ee) eller Er kundmanager.
 2. Få respektive servers användar-ID och lösenord från Baltic Discs försäljningsavdelning
 3. Ladda upp mastern i motsvarande format på AS Baltic Discs ftp.
 4. Informera Er kundmanager eller Baltic Discs försäljningsavdelning (sales@balticdisc.ee) skriftligen om masters kompletta uppladdning omedelbart med följande uppgifter:
  • Filens exakta namn
  • Projektets format ( DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-ROM, AUDIO CD, CD-VIDEO, CD-EXTRA, CD-ROM), och formatet av den uppladdade image filen ( DDP, NRG, ISO)
  • Filens exakta storlek (i giga-, kilo-, och/eller megabite)

Filerna som är över 5 dagar gamla raderas från servern automatiskt!


Angivande på annat sätt:

Vi accepterar inte separata audio- eller videofiler. Inte heller tar vi emot masters på hårddisk, ”flashminnen” eller liknande
Ni kan skicka oss DVD master DVD-/+R eller DLT band utan menyer så kan vi för en extra avgift tillverka en master av den som motsvarar kraven.