Krav för layoutfiler

LÄMNANDE AV LAYOUT FILER

Vi tar emot layout material:

 • Sparat på CD-R/ DVD-R
 • Med e-post (layout filer upp till 5MB)
 • Genom ftp (meddela e-posten info@balticdisc.ee om uppladdning)

Tekniska krav för layout filer:

 • Formaten *pdf
 • Bildens upplösning måste hålla 300 dpi
 • Texterna måste vara konverterade till vector
 • Färger och bilder för 4-färgers tryck måste vara i CMYK (ej RGB eller Lab), svart-vita bilder i Grayscale
 • Vid spotfärger måste färgernas PMS koder vara angivna
 • Textens storlek måste hålla minst 8 pt
 • Utfall (bleed): lägg till 3 mm på varje sida
 • Markera labelns mittpunkt med en kryss (hålet i mitten bör ej göras)
 • Layout filer måste motsvara Baltic Discs mallar


Utfall eller bleed - 3mm.

Alla trycksaker skall ha 3 mm utfall utanför kanten, så att det inte uppstår vita linjer vid utskärningen. Det är viktigt att räkna med utfall redan under förberedningsfasen av layouten, eftersom man annars kan skära sönder något viktigt. Man skall också se till att viktiga element i trycket inte befinner sig närmare till kanten än 3-5 mm.

Vit text på svart bakgrund

Ofta använder man flerfärg-svart eller rich black, där man har lagt till andra delfärger till svart som grund, eftersom 100% K-svart blir för ljus på en större yta. Däremot skall man undvika detta vid tryck av svart text på vitt, då bokstäverna kan bli ”blurriga”.

Vid skrift med seriffer, i kursiv eller med fina linjer är minsta storlek 10 pt, vid skrift med seriffer 8 pt. Man bör undvika mindre än 8 pt vita (negativa) skrifter. Vid användning av flerfärgig svart skall man välja innehållet enligt följande C – 50%; K – 100% või C – 40%; M – 30%; Y – 30%; K – 100%, som båda garanterar nästan maximalt uppnåeligt svärta.

Vid vit text på flerfärgig-svart bakgrund förminskas problemen med ihoptryck, när en kantlinje (outline) läggs 0,1-0,15 mm bakom texten och dess färg är svart utan övertryck (C - 1%; M – 1%; Y – 1%; K – 100%).

Undvik flerfärg svart vid mindre texter och linjegrafik.

Vid svarta texter och objekt som ligger på bottenfärg, skall man alltid använda svart övertryck (overprint). På så sätt undviker man risken för misstryck och vit pappersfärg kan bli synlig.

Vid verk som innehåller spotfärger skall man se till att objekt med olika färger har en liten (upp till 0,1 mm) överlappning (trapping). Undvik färgprofiler i layoutfiler, eftersom de kan resultera i förändring av färger!


Microsoft Word, Excel, Powerpoint och andra kontorsprogramvaror som OpenOffice, är inte avsedda för tillverkning av trycksaker. Grundmaterial som är utfört i dessa program (pdf-filer av dessa filer) accepteras således inte.