Tekijänoikeuksista

Teosten, myös. musiikiteosten reprodusoitu Eestissä on säännelty Tekijänoikeuslailla.

Musiikiteoksia saa reprodusoida ainoastaan teosten tekijöiden luvalla. Reprodusoimiseksi katsotaan kopioden tekeminen erilaisilla tiedonsiirtovälineillä (CD, DVD, kasetti jne.). Useimpien Eestin ja ulkomaisten musiikiteosten tallennusoikeutta edustaa alueellamme Nordisk Copyright Bureau (NCB) Kööpenhaminassa.

Musiikiteoksen tallentamiseksi jo olemassa olevalta äänitteeltä pitää saada lupa myös äänitteen valmistajalta (tuottajalta) ja musiikkiteoksen esittäjiltä.

Ennen tilauksen jättämistä tilaajan velvollisuutena on hakea tallenuslupa maansa  tekijäinyhdistyksen NCB-osastolta. Suomessa se on TEOSTO.

Ulkomaisten tilaajien velvollisuus on ennen tilauksen esittämistä hakea kotimaansa tallennusoikeuksia edustavilta järjestöiltä tallennuslupa. Poikkeuksena tässä ovat yritykset, jotka ovat solmineet NCB Standardisopimuksen (NCB Standard Contract). Ulkomaisten tilaajien tilaustiedot kulkeutuvat Viron tekijäinyhdistyksen/NCB osaston kautta kansainvälisiin tallennusoikeuksia edustviin järjestöihin.