BD masteri ftp-lle

BD masterien siirto ftp-lle
 
Käyttämällä FTP (File Transfer Protocol) siirtoa pystytte latamaan aineostin suoraan tehtaan ftp palevelimelle. Ainesiton siirtämisellä sähöisesti säästyy tilaajn ja myös thtaan aikaa. Että prosessi olisi sujuva kannataa ottaa huomioon;

Asiakkaan median (aineisto) pitää olla levyn imagen muodossa (BDCMF type A, ISO), mitä voi siirtää sähköisesti ftp-lle. Samall pitää ottaa huomioon, että image sisältää aineiston joko BD-ROM tai BD-Video formaatissa. Tehtaalla ei enää tehdä masterissa muutoksia. Monistus tehtään suhteessa 1:1. Muussa muodossa olevaa aineistoa emme hyväksy.
  • BD levyn sisällöstä kopioituja kansioita tai tiedostoja hyväksy
  • BD levyn sisällöstä kopioituja kansioita tai tiedostoja voi käyttää ainoastaan uuden BD masterin laatimiseen. Tavallisesti asiakas hoitaa premastering vaiheen
  • Aineiston siirtämiseen älkää käyttäkö tavallisia web selaimia kuten MS Internet Explorer tai Google Chrome
  • Suosittelemme ftp –asiakas ohlemiston käyttöä kuten FileZilla, Core FTP tasi vastaava tai web selaimia, missä on on ftp-asiakas ohjelmisto kuten Mozilla. ftp-asiakas tyypiset ohlemistot pystyy jatkaamaan latausta jos yhteys ftp palvelimeen on lyhytaikaisesti katkennut
  • Suositelemme ISO imagen BDCMF type A tai Blu-ray disc kansion käyttämistä joka sisältää BDMV kansion and Sertifikaatin (Sertificate) samassa arkistossa(*. rar, *. zip)
  • Ei saa käyttää kyrillisiä ja muita merkkeja kuten:!?+`~#-.'"()[]&><^%= tiedostojen nimissä
  • Ei saa käyttää Diakriittisiä merkkeja tiedostojen nimissä kuten: ą č ę ė š ų ū Ä ï ê ĉ ā ć ĩ ģ ļ ķ ǘ ǽ ë.
Ehdottomasti pitää ilmoittaa s-postilla yhteyshenkilölle missä formaatissa tilaus on (BD-ROM tai BD-Video) ja millainen levyn image on siirretty (esimerkiksi ISO Image BDCMF Type A tai arkisto kansio joka sisältää BDMV and Sertificate kansiot. Samoin pitää ilmoittaa myös tiedostojen tarkka nimi, tarkka tiedoston koko ja sijainti palvelimella.

 
Varmista että Internet nopeutesi olisi vähintään 2 Mbps. Siirron nopeus riippu yhteyden nopeudesta.
 
Ftp tunnukset saa myyntiosastolta kysymällä (sales@balticdisc.ee)

Jokainen asiakas saa oman kansion ja pääsykoodit ftp-lle.
 
Tehtaalle siirretty aineisto (paitsi kovalevy) ja stamperit säilytetään tehtaan arkistossa uusinatilauskia varten. Niitä ei luovuteta asiakkaalle.