Baltic Disc otti käyttöön uuden DVD testilaitteen

Syyskuun alussa Baltic Disc otti käyttöön ruotsalaisen Audio Dev CATS SA 300 testilaitteen.Sitä käytetään jo aiemmin käytössä olleen Datarius testilaitten lisäksi tehtaalla puristettujen DVD levyjen  laadun tarkistukseen. Toisen testilaitteen avulla pystymme nostamaan testausnopeutta yli 2 kertaa. Samalle se luo mahdollisuuden verrata saman levyn eri testilaitteilla saatuja testituloksia ja löytää nopeasti mahdolliset poikkeavuudet laadussa.